ජයලත් මනෝරත්න කාන්තා වෙස් ගනී

ජයලත් මනෝරත්න මෙරට හිටින ප්‍රවීණ සහ දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙක්. පසුගියදා චරිතයක් වෙනුවෙන් කාන්තා වෙස් ගත් ජයලත් මනෝරත්නයන් එහි ජායාරූප සමාජ ජාලා වෙත එක් කර තිබුනේ මෙලෙසයි.

 \ \

368total visits,2visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *