ලිතියම් අයන් වෙත

ස්ටේටස් බාර් මත
ප්‍රතිශතවලින් ලොකු කම් දැම්මට
බින්දුවට බැස්සම
පෙන්ටෝච් කෑල්ලක් උඹත්
පරණ ඔරලෝසුවක ලීක් උණ…
ලොකු ලොකු ෆෝන්වල
ලොකු ටෝක් දුන්නට
ගඩොල් බාගත්
හුස්ම ගත්තා
නිතර පණ අදින උඹට වැඩියෙන්
ඇහුණද…!!

ලිතියම් අයන්..

පලයං අපායට
එළිවෙන කං ගැහුවම
වැඩිකල් නොගොස් බහිනවලු උඹ…
පෙත්තක් වත් ගනිං

ඔය ලෙඩේ එච්චර ගුණ නෑ ඇඟට
ඊටත් වඩා හිතට….!!!

ලිතියම් අයන්…

දාපං ඔය ලොකු කං බල්ලට
පලයං අපායට

ඔය ලොකු ෆෝන්
දීපං ළමයෙකුට
කෑලි පහේ බැස්ටියෙන්
ගහනව උඹේ ඔළුවට

දැනගනිං..
ආයෙ කියන්නෑ උඹට…!!

  • ලක්ෂාන් වත්තුහේවා

1075total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *