නීල වර්ණිත ආකාසයේ පෑයු තනි තරුවක්

රෑ අහසේ පායන තරු අපි අන්තවත් දකිනවා.තරු ගැන උදම් අනනවා.ඒත් නීල වර්ණිත ආකාසයේ පෑයු තරු අපි දකිනවාද? විඳිනවාද? ඔහු තරුවක් , සැබැවින්ම දක්ෂ තරුවක්.අලුත් තරු හොයගෙන යන අපි හැමෝම නොදත් මේ සැඟවුණු තරුව ගැන කතාබහ කරන්නයි සූදානම.ඔහු නමින් ඉසුරු මෙනේරිපිටිය.  ඉසුරු මෙනේරිපිටිය කින්නේ කවුද? සරල ජීවිතයක් ගතකරන කෙනෙක්.සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ වැඩකටයුතු වල තමයි නිරත වෙලා ඉන්නේ.මුලින්ම Keyboard සහ ගිටාර් වාදකයෙක් විදිහට තමයි වැඩ පටන් ගන්නේ.ඉන් පසුව ගායකයෙක් වගේම සංගීත නිර්මාණ ශිල්පියෙකු විදිහට කටයුතු කරනවා. Rock Music වගේම Classical Music වලටත් කැමති. ඒ … Continue reading නීල වර්ණිත ආකාසයේ පෑයු තනි තරුවක්