ටජ්මහලටත් පණ දුන්න ලංකාවේ රෝස තිරුවානා

මතු බුදුවන මෛත්‍රී බුදුන් බුදුවනුයේ නා ගසක් පෙරටු කරගෙන බවට මතයක් පවතින බැවින් උන් වහන්සේ සිහිවනු වස් දේවානම්පියතිස්ස රජ සමයේ වැරදි කරනවුන් පුනුරුත්ථාපනය කරන ස්ථානයක දියත් කරන ලද වැඩසටහන් මාලාවක එක් පියවරක් ලෙස නා ගස් වැවීම නියම කර ඇත. කොළඹ අනුරාධපුර මාර්ගයේ පැමිණ මඩාටුගම හන්දියෙන් ආඬියාගල පාරේ කිලෝමීටර් හතක් පමණ ගමන් කර මහා ඉඳිගොල්ලෑව වැව, දිග් ඇන්නෑව වැව , රණාව වැව , ඉබ්බන්කටුව වැව හා කලා වැවෙන් වටවී තිබෙන සශ්‍රීක බිමක් වූ ගල්කිරියාගම ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති මෙම ස්ථානය වර්තමානයේ ” […]

Continue Reading